Energiamäärälaskuri

 

Valitse tuoteEN

Syötä eräkokoEN

Syötä kosteusEN

Syötä kuiva-aineen tehollinen lämpöarvoEN

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassaEN
0
MJ/kgEN
Toimitettu energiamääräEN
0
MWhEN

Energiamäärälaskurillamme selvität haluamasi tuotteen ja määrän energiasisällön. Tämä tapahtuu valitsemalla tuote, täyttämällä hake-erän paino (tonnit) tai tilavuus (irtokuutiot) sekä säätämällä kosteusprosenttia ja kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa. Kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa ei tarvitse tietää, sillä kullakin tuotteella lähtöarvona toimii Alakangas ym. (2016) julkaisun mukaiset arvot. Voit kuitenkin syöttää myös todelliseen mittaustulokseen perustuvan arvon. Lopputuloksena laskuri antaa tehollisen lämpöarvon saapumiskosteudessa sekä toimitetun energiamäärän megawattitunteina (MWh), joka on markkinapaikan kaupankäynnin yksikkö.

Laskurissa käytettyjen kaavojen lähde: Alakangas, E. ym. (2016) Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Technology 258.