Tuotteet ja sopimusjaksot

Finbexin tuotteet ovat Suomessa yleisimmin kaukolämmön- ja sähköntuotantoon käytettävät hakelajit. Yhteensä tuotteita on viisi; kolme metsähakelajia ja sivutuotteet kuori ja puru. Kovan kysynnän vuoksi lisäämme myös pyöreän karsitun energiarangan tuotepalettiimme syksyllä 2019.

Tuotteiden ominaisuudet

Tuoteluokat MH1-MH3 ovat metsähaketta (M = metsähake). SP ja SK ovat metsäteollisuuden sivutuotteita (S = sivutuote). Tuotteet perustuvat Tilastokeskuksen polttoaineluokkiin.

Alla Finbexin tuotteiden mitta- ja laatuvaatimukset, jotka perustuvat VTT:n puupolttoaineiden laatuohjeeseen

Tukikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta Energiaviraston uusiutuvan sähkön tuotantotukeen. MH1 ja MH2 ovat oikeutettuja 100 % tukitasoon, jos myyjä pystyy osoittamaan ettei tuote ole peräisin järeän puun hakkuun kohteesta. Jos myyjä ei pysty osoittamaan tätä, tukitaso on 60 %. MH3 on aina oikeutettu 100 % tukitasoon. Sivutuotteille ei myönnetä tuotantotukea.

Sopimusjaksot

Huutokauppa pidetään viikottain viikon toisena arkipäivänä, jolloin kaupan ovat seuraavat sopimusjaksot:
Kolme seuraavaa viikkoa, kolme seuraavaa kuukautta ja kolme seuraavaa kvartaalia.
Sopimukset mitoitetaan toimitusviikkojen mukaisesti siten, että kuukausi ja kvartaalisopimukset alkavat jakson alkua lähimpänä maanantaina ja päättyvät jakson loppua lähimpänä sunnuntaina. Tarkat sopimusjaksojen alku- ja loppupäivämäärät ilmoitetaan kaupankäyntikalenterissa.

Viikkosopimuksissa solmittava minimitoimitusmäärä on 500 MWh. Kuukausi- ja kvartaalisopimusten minimimäärä on 100 MWh * sopimusjakson toimitusviikkojen määrä. Kaupankäyntijärjestelmä laskee viikkomäärän automaattisesti. Järjestelmä ehdottaa oletuksena ma-pe toimituksia tasamäärällä, mutta toimitusaikatauluja ja määriä on helppoa muokata järjestelmässä.