Vakuudet

Vakuudet tuovat turvaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Finbex perii kultakin jäseneltä vakuuksia, jotta kaupankäynti markkinapaikassa olisi mahdollisimman sujuvaa. Vakuustalletuksesta korvataan maksamattomia laskuja tai toimittamattomasta bioenergiasta määräytyviä sakkoja, mutta ennen kaikkea luodaan kannuste suoriutua velvoitteista sovitusti, kun kullekin sopimukselle kiinnitetään rahasumma, jonka saa takaisin käyttöön, kun toimitukset on suoritettu onnistuneesti.

Vakuuden toimitus

Taatakseen osapuolten taloudellisten velvoitteiden toteuttamisen, Finbex edellyttää vakuuksien talletuksen vakuustilillemme. Finbexin jäsen voi tallettaa ja nostaa vakuustilinsä vakuuksia milloin tahansa. Finbexin kaupankäyntijärjestelmä tarkistaa jäsenen vapaana olevan vakuuden määrän ennen tarjouksen hyväksymistä. Kaupan syntyessä jäsenen tulee varmistaa riittävä vakuusarvo kattamaan tarjousvakuuden lisäksi tarvittava kaupan vakuus.

  • Tarjouksen asettamishetkellä (Tarjousvakuus)
  • Kaupan toteutumisen jälkeen (Kaupan vakuus)

Vakuus toimitetaan Finbexin vakuustilille:
Pankki: OP Yrityspankki Oyj
Tilinumero: FI07 5000 0120 4721 61
BIC: OKOYFIHH
Viesti: Vakuus

Toimijaluokitukset

Finbex luokittelee jäsenet taloudellisen tilan mukaan ja asettaa rajoituksia sen mukaan, jotta nimettömään kaupankäyntiin voi luottaa. Toimijat asetetaan luokkiin A-D Asiakastiedon Rating Alfa-luottoluokitusraportin mukaan. Luokassa A toimija maksaa prosentuaalisesti vähiten vakuuksia, sillä toimijan talous on hyvällä mallilla. Luokassa D puolestaan toimija maksaa prosentuaalisesti eniten vakuuksia ja kaupankäyntivolyymia on rajoitettu, jotta markkinapaikalla voidaan luottaa toimijan suorituskykyyn, vaikka taloudelliset puitteet ovat pienemmät. Luokittelun lisäksi markkinapaikan säännöt ovat selkeät ja kaikille samat, jotta rikkomuksia ja erimielisyyksiä tulisi mahdollisimman vähän.

Toimijalla on myös mahdollisuus nostaa luokkaansa, jos suoriutuu velvoitteistaan moitteettomasti pitkän aikaa tai taloudellinen tila kohenee. Vastaavasti luokitus voi myös pudota, mikäli toimija ei suorita velvoitteitaan riittävän hyvin.

 

Tarjousvakuuksien määrä

Kun jäsen asettaa tarjouksen, seuraava määrä vakuuksia kiinnitetään:

Viikkosopimuksille (kaikki luokat) = 10% tarjouksen kokonaisarvosta
Kuukausi- ja kvartaalisopimukset

  • A = 5%
  • B = 5%
  • C = 5%
  • D = 10%

Kaupan vakuuden määrä

Kaupan toteutumisen jälkeen luokan B, C ja D osapuolten tulee toimittaa Operaattorille viiden (5) arkipäivän kuluessa kaupan vakuus. Kaupan vakuuden suuruus määräytyy luokittain seuraavasti:

  • A = 0%
  • B = 5%
  • C = 10%
  • D = 5%

Kaupan vakuus koskee vain kuukausi- ja kvartaalisopimuksia. Kokonaisvakuusprosentti saadaan laskemalla tarjousvakuus ja kaupan vakuus yhteen.

Sopimusrajoitteet

Luokan C toimijat saavat käydä kauppaa 20 000 MWh:n tai 10 000 tonnin sopimusvolyymiin asti
Luokan D toimijat saavat käydä kauppaa 10 000 MWh:n tai 5 000 tonnin sopimusvolyymiin asti. Lisäksi luokan D toimijat eivät saa tehdä kvartaalisopimuksia (vain viikko- ja kuukausisopimukset)

Vakuuden palautus

Jäsen voi hakea operaattorilta käyttämättömien vakuusvarojen palautusta. Palautushakemuslomake löytyy kaupankäyntijärjestelmästä.