Vakuudet

Vakuudet tuovat turvaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Niillä taataan osapuolten saatavat joka tilanteessa. Vakuustalletuksesta korvataan sopimusrikkomuksen aiheuttamia vahinkoja vastapuolelle, maksamattomia laskuja, kaupankäyntisääntöjen rikkomisesta määrättyjä sakkoja, viivästyskorkoa sekä viivästyneitä maksuja operaattorille.

Vakuuden toimitus

Taatakseen osapuolten taloudellisten velvoitteiden toteuttamisen, Finbex edellyttää vakuuksien talletuksen vakuustilillemme. Finbexin jäsen voi tallettaa ja nostaa vakuustilinsä vakuuksia milloin tahansa. Finbexin kaupankäyntijärjestelmä tarkistaa jäsenen vapaana olevan vakuuden määrän ennen tarjouksen hyväksymistä. Kaupan syntyessä jäsenen tulee varmistaa riittävä vakuusarvo kattamaan tilausvakuuden lisäksi tarvittava kaupan vakuus.

  • Ennen tilauksen asettamista (Tilausvakuus)
  • Kaupan toteutumisen jälkeen (Kaupan vakuus)

Toimijaluokitukset

Finbex luokittelee jäsenet taloudellisen tilan mukaan ja asettaa rajoituksia sen mukaan, jotta nimettömään kaupankäyntiin voi luottaa. Toimijat asetetaan luokkiin A-D Asiakastiedon Rating Alfa-luottoluokitusraportin mukaan. Luokassa A toimija maksaa prosentuaalisesti vähiten vakuuksia, sillä toimijan talous on hyvällä mallilla. Luokassa D puolestaan toimija maksaa prosentuaalisesti eniten vakuuksia ja kaupankäyntivolyymia on rajoitettu, jotta markkinapaikalla voidaan luottaa toimijan suorituskykyyn, vaikka taloudelliset puitteet ovat pienemmät. Luokittelun lisäksi markkinapaikan säännöt ovat selkeät ja kaikille samat, jotta rikkomuksia ja erimielisyyksiä tulisi mahdollisimman vähän.

Toimijalla on myös mahdollisuus nostaa luokkaansa, jos suoriutuu velvoitteistaan moitteettomasti pitkän aikaa tai taloudellinen tila kohenee. Vastaavasti luokitus voi myös pudota, mikäli toimija ei suorita velvoitteitaan riittävän hyvin.

 

Tilausvakuuksien määrä

Ennen kuin osapuoli asettaa tilauksia tai tarjouksia, seuraava määrä vakuuksia kiinnitetään:

1) Viikkosopimuksille (kaikki kategoriat) = 10% tilauksen kokonaisarvosta
2) Kuukausi- ja kvartaalisopimukset
Luokka A, B, C = 5%
Luokka D = 10%

Kaupan vakuuden määrä

Kaupan toteutumisen jälkeen luokan B, C ja D osapuolten tulee toimittaa Operaattorille viiden (5) arkipäivän kuluessa kaupan vakuus. Kaupan vakuuden suuruus on 5% luokan B toimijoille, 10% luokan C toimijoille ja 5% luokan D toimijoille. Kaupan vakuus koskee kuukausi- ja kvartaalisopimuksia. Viikkosopimuksissa on vain tilausvakuus, joka on sama kaikille kategorioille.

Sopimusrajoitteet

Luokan C toimijat saavat käydä kauppaa 20 000 MWh:n sopimusvolyymiin asti
Luokan D toimijat saavat käydä kauppaa 10 000 MWh:n sopimusvolyymiin asti. Lisäksi luokan D toimijat eivät saa tehdä kvartaalisopimuksia (vain viikko- ja kuukausisopimukset)

Vakuuden palautus

Osapuoli voi hakea Operaattorilta käyttämättömien vakuusvarojen palautusta. Palautushakemuslomake löytyy kaupankäyntijärjestelmästä.