Vakuudet

Vakuudet tuovat turvaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Niillä taataan osapuolten saatavat joka tilanteessa. Vakuustalletuksesta korvataan sopimusrikkomuksen aiheuttamia vahinkoja vastapuolelle, maksamattomia laskuja, kaupankäyntisääntöjen rikkomisesta määrättyjä sakkoja, viivästyskorkoa sekä viivästyneitä maksuja operaattorille.

Vakuuden toimitus

Taatakseen osapuolten taloudellisten velvoitteiden toteuttamisen, Finbex edellyttää vakuusmaksun talletuksen yhteistyöpankin hallinnoimalle sulkutilille. Finbexin jäsen voi tallettaa ja nostaa vakuustilinsä vakuuksia milloin tahansa. Finbexin kaupankäyntijärjestelmä tarkistaa jäsenen vapaana olevan vakuuden määrän ennen tarjouksen hyväksymistä. Kaupan syntyessä jäsenen tulee varmistaa riittävä vakuusarvo kattamaan tilausvakuuden lisäksi tarvittava kaupan vakuus.

  • Ennen tilauksen asettamista (Tilausvakuus)
  • Kaupan toteutumisen jälkeen (Kaupan vakuus)

Jäsenet voivat lähettää kaupankäyntijärjestelmän kautta pyynnön vakuuden takaisinmaksusta. Finbex tarkastaa vapaana olevan vakuuden määrän, ja lähettää maksupyynnön pankille vakuuden palautuksesta.

Finbex ei hallinnoi vakuustiliä itsenäisesti, vaan toimittaa pankille maksupyynnön, jossa viitataan markkinapaikan sääntöjen mukaiseen perusteeseen kuten palautuspyyntöön tai sääntörikkomuksesta johtuvaan seuraamus- tai korvausmaksuun.

Tilausvakuuksien määrä

Ennen kuin osapuoli asettaa tarjouksia, seuraava määrä vakuuksia kiinnitetään:

1) Viikkosopimuksille (kaikki kategoriat) = 10% tilauksen kokonaisarvosta
2) Kuukausi- ja vuosineljännessopimukset
Kategoria A, B, C = 5%
Kategoria D = 10%

Kaupan vakuuden määrä

Kaupan toteutumisen jälkeen, kategorian B, C ja D osapuolten tulee toimittaa Operaattorille viiden (5) arkipäivän kuluessa kaupan vakuus. Kaupan vakuuden suuruus on 5% kategorian B toimijoille, 10% kategorian C toimijoille ja 5% Kategorian D toimijoille. Kaupan vakuus koskee kuukausi- ja kvartaalisopimuksia. Viikkosopimuksissa on vain tilausvakuus, joka on sama kaikille kategorioille.

Sopimusrajoitteet

Kategorian C toimijat saavat käydä kauppaa 20 000 MWh:n sopimusvolyymiin asti
Kategorian D toimijat saavat käydä kauppaa 10 000 MWh:n sopimusvolyymiin asti. Lisäksi kategorian D toimijat eivät saa tehdä kvartaalisopimuksia (vain viikko- ja kuukausisopimukset)

Vakuuden palautus

Osapuoli voi hakea Operaattorilta käyttämättömien vakuusvarojen palautusta. Palautushakemuslomake löytyy kaupankäyntijärjestelmästä.