Hinnanmuodostus

Ostaja asettaa tilaukselleen hintakaton, eli enimmäishinnan, jonka on valmis maksamaan. Myyjät puolestaan asettavat tarjouksilleen tuotteen minimihinnan ja kuljetuskustannuksen.

Toimeksiannot yhdistetään suurimman hintaerotuksen mukaisessa järjestyksessä. Myyjä, joka tarjoaa tuotetta suurimmalla hinnanerotuksella suhteessa ostotilaukseen, pääsee jonossa ensimmäiseksi. Useamman myyjän tarjouksia ketjutetaan ostotarjouksella pyydettyyn määrään asti. Jos myyjien joukkotarjouksen kokonaismäärä ylittää ostotilauksen määrän, yli jäävä osuus kilpailee muista ostajista huutokaupassa. Mikäli tämä ylijäävä osuus on alle asetetun minimitarjousmäärän, ylijäävä osuus mitätöityy järjestelmässä automaattisesti.

Toimijat syöttävät toimeksiannoille kokonaismäärän lisäksi minimimäärän, jonka avulla ostaja tai myyjä voi itse päättää montako toimittajaa tai ostajaa haluaa. Vaikka tahtoisi vain yhden toimittajan/ostajan, järjestelmä kilpailuttaa silti kaikki vastapuolet automaattisesti.

Esimerkki hinnanmuodostuksesta

Yllä olevassa esimerkissä Myyjien 1, 2 ja 3 tarjoukset menevät läpi täysmääräisinä, kun taas Myyjän 4 tarjous täyttyy vain osittain. Myyjät 1, 2 ja 3 saavat tuotteilleen Myyjän 4 hinnan, joka on korkein toimitukseen menevä hinta. Ostaja maksaa kaikille myyjille viimeisen tarjoukseen osallistuvan myyjän pyytämän hinnan. Näin myyjillä on mahdollisuus korkeampaan hintaan kuin asettamansa myyntihinta. Periaate on sama kuin sähkömarkkinoiden Nordpool-pörssissä. Ostaja maksaa kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään asettamansa rajahinnan.

Sopimusten syntyminen

Kaupankäyntijärjestelmässä sopimukset syntyvät täysin sähköisesti, markkinapaikan sääntöjen mukaan. Huutokaupan sulkeuduttua, viikkosopimukset syntyvät automaattisesti ilman erillistä hyväksyntää osapuolilta. Kuukausi- ja kvartaalisopimukset tulevat voimaan vasta, kun järjestelmä on varannut jäseniltä kaupan vakuuden. Operaattori julkistaa huutokaupan tulokset huutokauppapäivänä klo 13:00 ja 16:30 välillä.

Jäsenet saavat sähköiset kopiot osto- ja myyntisopimuksista sähköpostiin ja ne ovat ladattavissa myös järjestelmästä. Erilliselle sopimusten allekirjoittamiselle ei ole tarvetta, sillä sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat ovat laillisesti yhtä sitovia kuin paperiset sopimukset.