Huutokaupan kulku

Miten ostan tai myyn bioenergiaa?

Ostotilaukset ja myyntitarjoukset luodaan kätevällä sähköisellä lomakkeella kaupankäyntijärjestelmässä. Tilaukselle ostaja syöttää haluamansa tuotteen, toimitusjakson (viikko, kuukausi, kvartaali), kokonaismäärän (MWh tai t), minimimäärän (MWh tai t) sekä maksimihinnan (€/MWh tai €/t). Myyjä syöttää tarjoukselleen haluamansa tuotteen, toimitusjakson, kokonaismäärän, minimimäärän, kuljetuskustannuksen (€/km/MWh tai t), maksimikuljetusetäisyyden (km) sekä raaka-aineen minimihinnan (€/MWh tai €/t). Myyjän tarjoushinnat näkyvät ostajille aina toimitettuina, eikä myyjä voi toimittaa asettamaansa kuljetusetäisyyttä pidemmälle.

Lue lisää markkinapaikan hinnanmuodostuksesta

Huutokauppa

Kaupankäynti toimii viikkosyklissä ja viikon toisena arkipäivänä järjestetään huutokauppa, jossa ostotilaukset ja myyntitarjoukset sovitetaan yhteen automaattisesti. Ostajat ja myyjät voivat alkaa syöttää uusia toimeksiantoja järjestelmään seuraavan viikon huutokauppaan viikon kolmantena arkipäivänä klo 8:00 alkaen.

Huutokauppapäivänä klo 10:30 alkaen ostajilta putoaa pois mahdollisuus syöttää uusia tilauksia ja muuttaa tilauksen hintaa. Ostajat voivat peruuttaa tilauksia kuitenkin klo 11:00 asti, jolloin varsinainen huutokauppa alkaa. Huutokaupassa myyjät kilpailevat ostotilauksista pudottamalla hintaa. Huutokaupan tulokseen vaikuttava hinnanmuutos pidentää kyseisen tuotteen huutokauppaa 3 minuuttia. Huutokauppa päättyy viimeistään klo 12:00 ja aikaisintaan klo 11:03, mikäli hinnanalennuksia ei tule.

Hinnanalennuksilla tarjotaan myyjille mahdollisuutta vaikuttaa tarjousjärjestykseen ja sitä kautta kauppojen toteutumiseen.

Aika

Ke 8:00 – Ti 10:30

Ostajan toiminnot

 • Tarjousten syöttäminen
 • Tarjousten peruuttaminen
 • Hinnan muuttaminen

Myyjän toiminnot

 • Tarjousten syöttäminen
 • Tarjousten peruuttaminen
 • Hinnan muuttaminen

Ti 10:30 – 11:00

 • Tarjousten peruuttaminen
 • Tarjousten syöttäminen
 • Tarjousten peruuttaminen
 • Hinnan muuttaminen

Ti 11:00-12:00

 • Huutokauppa: hinnan laskeminen
Huutokauppa ei vaadi myyjältä päivystämistä päätteen ääressä, mutta jos haluaa varmistaa itselleen parhaat mahdolliset kaupat, on se suositeltavaa.

Huutokaupassa on mahdollista ostaa tai myydä Finbexin tuotteita MH1, MH2, MH3, SK ja SP sekä karsittua energiarankaa pyöreänä (KR). Mahdolliset toimitusjaksot energiahaketuotteille ovat: kolme seuraavaa viikkoa (W), kolme seuravaa kuukautta (M) ja kolme seuraavaa kvartaalia (Q). Karsitun energiarangan mahdolliset toimitusjaksot ovat kuusi seuraavaa kuukautta (M). Toimeksianto voi siis olla esim. MH1 – W10, jolloin toimeksianto tehdään tuottelle MH1 viikon 10 toimituksesta. Toimitusjakso alkaa viikon ensimmäisestä arkipäivästä.

Valitusta toimitusjaksosta huolimatta ostotilauksissa ja myyntitarjouksissa järjestelmä laskee bioenergian toimitetun tai vastaanotetun viikkomäärän. Viikotoimitusmäärää käytetään järjestelmän kuljetusten suunnittelussa ja toimitusaikatauluissa.

Osto - ja myyntisopimus syntyy huutokaupassa mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Samaa tuotetta ostetaan ja myydään, eli bioenergian tyyppi ja sopimusjakso vastaavat toisiaan.
 2. Maksimi kuljetusetäisyys ostajan laitokselle on pienempi tai yhtä suuri kuin myyjän määrittämä etäisyys.
 3. Jos tarjousmäärä on suurempi tai yhtä suuri kuin toisen osapuolen säätämä minimimäärä.
 4. Myyntitarjouksen hinta toimitettuna on pienempi tai yhtä suuri kuin ostotarjouksen hinta.

Huutokauppa toimii ostajalähtöisenä siten, että järjestelmä hakee jokaiselle ostotarjoukselle yllä olevan listan ehdot täyttävät myyntitarjoukset. Kokonaishinta toimitettuna sisältää tuotteen hinnan lisäksi kuljetuskustannuksen.