Näytteenotto- ja testauskäytännöt

Näytteenoton tarkoituksena on toimituseräkohtaisten velvoittavien ja opastavien ominaisuuksien testaaminen polttoaineen laadun varmentamiseksi. Toimittajakohtaisten toimituserittäin muodostettujen kokoomanäytteiden testaaminen on mahdollista omassa laboratoriossa, ulkoisessa akkreditoidussa laboratoriossa tai muun markkinapaikan jäsenen laboratoriossa Finbexin koordinoimana.

Näytteenotto järjestettävä ja toteutettava VTT:n Puupolttoaineiden laatuohjeen mukaan (VTT-M-07608-13).

Laitoksen oma laboratorio

  1. Ensisijainen näytteenottopaikka vastaanottavalla laitoksella, oltava näytteenottosuunnitelma
  2. Näytteet otetaan jokaisesta vastaanotetusta polttoainekuormasta joko käsin tai koneellisesti
  3. Näytteet voi ottaa sovittaessa myös ulkopuolinen toimija
  4. Kosteuden määritys toimittajittain vuorokausikohtaisten kokoomanäytteiden perusteella
  5. Lämpöarvon, tuhkapitoisuuden, palakoon sekä muiden sovittujen velvoittavien ja opastavien ominaisuuksien testaaminen kerran kuukaudessa toimittajakohtaisten kokoomanäytteiden perusteella

Ulkoinen laboratorio

  1. Ostaja voi testauttaa näytteet akkreditoidussa ulkoisessa laboratoriossa, jos ostajalla ei ole niiden testaamisen omaa laitteistoa
  2. Kiistatapauksien ratkaisemiseksi käytetään akkreditoitua ulkopuolista laboratoriota

FInbexin jäsenten laboratorioiden käyttö kaupallisesti muille jäsenille

  1. Markkinapaikan jäsen voi halutessaan tarjota oman laboratorionsa testauspalveluita muille jäsenille
  2. Testauspalveluiden tarjoaminen vapaaehtoista ja hinnoittelu kaupallisin perustein
  3. Testauspalvelut kahdenvälisin sopimuksin