Paikkatiedon hyödyntäminen

Pyrimme pienentämään bioenergiakuljetusten CO2-päästöjä kannustamalla myyjiä kuljettamaan bioenergiaa mahdollisimman lähelle paikkatiedon avulla. Tämä toteutuu siten, että myyjä voi itse syöttää kilometreinä maksimikuljetusetäisyyden, mitä pidemmälle ei tahdo toimittaa. Etäisyys lasketaan automaattisesti Google Mapsissa tieverkkoa pitkin myyjän toimituspisteestä kullekin tarjouksia tehneelle ostajalle. Ostajien ja myyjien sijainnit asetetaan kartalle Google Maps-yhteyden avulla.

Maksimikuljetusmatkan lisäksi mahdollisimman lyhyitä kuljetuksia puoltaa se, että kuljetuskustannus on läpinäkyvä osa hinnoittelua. Finbex tarjoaa myyjille työkalun hinnoitella bioenergian ja kuljetuksen erikseen, jotta bioenergia kulkeutuisi mahdollisimman lähelle ja myyjälle aiheutuisi mahdollisimman vähän kustannuksia ja päästöjä kuljetuksista. Kuljetus hinnoitellaan €/MWh/km-pohjaisesti energiahaketuotteille ja €/t/km-pohjaisesti energiarangalle.

Paikkatieto-esimerkki

Kaikilla myyjillä hakkeen hinnaksi asetettu 14 € ja kuljetuskustannukseksi 0,10 €/km.

Myyjien 1 ja 2 tarjoukset menevät läpi ja he saivat kaupat ostajan kanssa. Kummallekin myyjälle syntyy oma sopimus ostajan kanssa, ja molempien hinta määräytyy korkeimman läpi menneen tarjouksen mukaan, eli tässä tapauksessa 18,5€/MWh.

Myyjän 3 toimitushinta asettui yli pyynnin, eikä Myyjä 3 täten saa kauppoja esimerkin ostajan kanssa. Myyjä 3 kilpailee kuitenkin muistakin ostajista ja hyvin todennäköisesti pääsee jonkun lähempänä sijaitsevan ostajan hintapyyntöön.

Lähellä sijaitsevien myyjien on mahdollista saada korkeampaa tuottoa liiketoiminnalleen. Ostaja ei kuitenkaan missään olosuhteessa maksa asettamaansa kattohintaa enempää – aina tasan tai alle. Järjestelmä siis mahdollistaa samanaikaisesti ostajalle matalamman ostohinnan sekä myyjälle korkeamman myyntihinnan.

Maksat välityspalkkiota vain toteutuneista sopimuksista

Ostajat tai myyjät eivät välttämättä löydä huutokaupassa vastapareja tarjouksilleen liian matalan hintapyynnön/liian korkean toimitushinnan vuoksi tai sijaitsemalla liian kaukana tarjousten tekijöistä. Tässä tapauksessa Finbex ei suorita minkäänlaista veloitusta palvelun käytöstä. Ainoastaan toteutuneista sopimuksista peritään 0,075€/MWh tai 0,15 €/t suuruinen kaupankäyntikomissio. Jäsenemme voivat aina viikoittaisessa huutokaupassa kilpailuttaa ostajat/myyjät yhä uudelleen ja koittaa saada paremmat ehdot bioenergian osto- ja myyntisopimuksiinsa.